Privacyverklaring
Bridgeboetiek
Webshop Bridgeboetiek
Jeugdbridge België
Arbitrages, straffen en waarschuwingen

Seizoen:
Filter:


30/09/2017

Arbitrages en straffen

Liga 1C Begijntje 3 - Witte Wilg 1 Het bezoekend team kwam pas toe om 15h30. Samen beslisten de teams om de wedstrijd alsnog te spelen, maar slechts over 24 giften. Voor het laattijdig teokomen van de bezoekers heeft de CL een straf van 3 VP opgelegd, overeenkomstig art.33 van het Regl.Viertallen.

Waarschuwingen

Liga 3E Riviera 14 - DUA 2 Waarschuwing thuisteam: uitslag te laat doorgegeven (ZON 01/10, 11h12).


7/10/2017

Arbitrages en straffen

Liga 1A Knokke 2 - Sandeman 3 Er werd een arbitrage gevraagd voor gift 17. Verslag wedstrijdleider.

Waarschuwingen

Liga 1A Knokke 2 - Sandeman 3 Waarschuwing thuisteam: uitslag niet doorgegeven.
Liga 2A Veurne 1 - Waregem 5 Waarschuwing thuisteam: lidnummers thuisspelers niet ingevuld op het wedstrijdblad.
Liga 2E Witte Wilg 2 - Riviera 10 Waarschuwing thuisteam: lidnummers thuisspelers Eykens G. (27981) en Bruyns j. (10517) niet ingevuld op het wedstrijdblad.
Liga 3E Essense 1 - Edegem 4 Waarschuwing thuisteam: uitslag te laat doorgegeven. (ZAT 07/10, 20h56)
Liga 3G Pieterman 10 - Zennebridge 1 Waarschuwing thuisteam: uitslag niet doorgegeven via één van de de voorgeschreven kanalen.
Liga 3G Pieterman 10 - Zennebridge 1 Waarschuwing thuisteam: foutief lidnummer ingevuld op het wedstrijdblad voor thuisspeler Eddy Verheyen (er staat 30746, moet zijn 30437).
Liga 3G Pieterman 9 - Riviera 13 Waarschuwing thuisteam: uitslag niet doorgegeven.


14/10/2017

Arbitrages en straffen

Liga 2D Goldstar CM 2 - Retiese 1 De bezoekers speelden een rood systeem in deze wedstrijd. Er werd een voorwaardelijke staf van 3VP opgelegd en het systeem dient aangepast te worden. (Zie beslissing wedstrijdleider in onderliggende link.)

Waarschuwingen

Liga 1B Waregem 2 - Beveren 2 Waarschuwing thuisteam: wedstrijdblad niet ondertekend door de kapitein thuisteam..
Liga 2B Bouwbedrijf 1 - Roeselare 2 Waarschuwing thuisteam: uitslag te laat doorgegeven. (ZAT 14/10, 21h49)
Liga 2C Edegem 2 - Beerschot 2 Waarschuwing thuisteam: uitslag te laat doorgegeven (ZON 15/10, 6h17), en niet via de voorziene kanalen.
Liga 2D Goldstar CM 2 - Retiese 1 Waarschuwing bezoekers: de voorgelegde systeemkaart van het paar W. Van Bree en A. Willkens was niet conform de reglementen. In orde te stellen tegen de volgende competitiematch van 18/11/2017. (Zie verslag wedstrijdleider in onderliggende link.)
Liga 2D Goldstar CM 2 - Retiese 1 Waarschuwing thuisteam: opmerkingen betreffende een wedstrijd moeten steeds vermeld worden op het wedstrijdblad, niet pas achteraf overgemaakt worden aan de competitieleider. (Zie verslag wedstrijdleider in onderliggende link.).
Liga 3A Waregem 6 - Aarsele 3 Waarschuwing thuisteam: wedstrijdblad onvolledig ingevuld (ontbreken: lidnummer thuisspeler Millecamps Marc, naam team B, reeks en datum)..
Liga 3B Blankenberge 2 - Athena 3 Waarschuwing thuisteam: uitslag niet doorgegeven via één van de voorgeschreven kanalen.
Liga 3D Lier 4 - Geel 3 Waarschuwing thuisteam: enkel voorzijde van het wedstrijdblad, zonder namen en nummers spelers ontvangen op het secretariaat.


21/10/2017

Arbitrages en straffen

Liga 3G Pieterman 9 - Pieterman 10 Uitslag niet doorgegeven. (Tweede maal zelfde overtreding: zie ook 07/10/2017.) De competitieleider is bereid de voorziene sanctie van 1 VP straf (Zie Reglementen Viertallen art.’s 49 en 60) uitzonderlijk voorwaardelijk toe te passen: bij een eventuele volgende dergelijke overtreding zal de straf alsnog effectief worden.)


18/11/2017

Waarschuwingen

Liga 2E Beerschot 3 - Haacht 3 Waarschuwing thuisteam: uitslag niet doorgegeven via de voorziene kanalen.
Liga 2F Pieterman 4 - Brasschaat 1 Waarschuwing bezoekers: foutief lidnummer ingevuld op het wedstrijdblad voor bezoekende speler Heesen Tineke (er staat 18892, moet zijn 27659).
Liga 3A Witte Beer 4 - B.G.K. 3 Waarschuwing thuisteam: uitslag niet doorgegeven op de speeldag.
Liga 3F Riviera 15 - Pieterman 11 Waarschuwing thuisteam: uitslag niet doorgegeven.
Liga 3G Lier 3 - Pieterman 8 Waarschuwing aan beide kapiteins: de wedstrijd werd verplaatst zonder dat één van beide kapiteins een aanvraag hiervoor heeft uitgevoerd, te bevestigen door de andere kapitein (zie art.24 van het Reglement Viertallen).


25/11/2017

Arbitrages en straffen

Liga 2C Herakles 1 - Edegem 2 Er werd een arbitrage gevraagd voor gift 5. Verslag wedstrijdleider.
Liga 2C Herakles 1 - Edegem 2 Er werd een arbitrage gevraagd voor gift 19. Verslag wedstrijdleider.
Liga 3A B.G.K. 3 - Dulcinea Jabbeke 1 Er werd een arbitrage gevraagd voor gift 3. Arbitragevraag later terug ingetrokken en intrekking aanvaard door de wedstrijdleider.

Waarschuwingen

Liga 1A Den Bruel 1 - Waregem 3 Waarschuwing thuisteam: lidnummer thuisspeler De Plus Ria (29440) niet vermeld op het wedstrijdblad. (Idem namen thuisteam en bezoekers.)
Liga 1B Waregem 2 - B.C.W.H. 2 Waarschuwing thuisteam: wedstrijdblad niet ontvangen op het secretariaat. Verloren gegaan volgens de kapitein van Waregem 2
Liga 2C Waasmunster 1 - Klein Brabant 1 Waarschuwing thuisteam: naam thuisteam, afdeling en reeks niet vermeld op het wedstrijdblad.
Liga 3A Waregem 6 - Witte Beer 4 Waarschuwing thuisteam: hoofding wedstrijdblad niet ingevuld (ontbreken: Namen teams, afdeling, reeks, datum).
Liga 3A Waregem 6 - Witte Beer 4 Waarschuwing bezoekers. Lidnummers volgende spelers niet vermeld op het wedstrijdblad: De Caluwé Alain (30292), Maeyaert Caroline (20375) en Somers Karina (30954).
Liga 3B Blankenberge 2 - Witte Beer 3 Waarschuwing thuisteam: uitslag niet doorgegeven via één van de voorziene kanalen.
Liga 3F Beerschot 4 - Edegem 3 Waarschuwing thuisteam: lidnummer thuisspeler Wibaut Philippe (30569) niet vermeld op het wedstrijdblad.
Liga 3G Pieterman 9 - Lier 3 Waarschuwing thuisteam: uitslag niet doorgegeven via één van de voorziene kanalen.


2/12/2017

Arbitrages en straffen

Liga 2B Sandeman 4 - Lokeren 3 Er werd een arbitrage gevraagd voor spel 9. Beslissing wdstrijdleider.
Liga 3E Nobele Donk 3 - Brechtse 2 Arbitrage gevraagd voor gift 14. Beslissing wedstrijdleider.

Waarschuwingen

Liga 1B B.C.W.H. 2 - Lokeren 1 Waarschuwing thuisteam: lidnummers thuisspelers Dauwe Jenny (24370) en Eeckman Piet (11444) niet vermeld op het wedstrijdblad.
Liga 3C Klein Brabant 3 - Waasmunster 2 Waarschuwing thuisteam: wedstrijdblad niet ontvangen.


9/12/2017

Arbitrages en straffen

Liga 2D M.B.C.L. 1 - Retiese 1 Twee spelers van Retie 1 kwamen niet opdagen. Er wordt een forfaitscore van 18-0 opgelegd zoals voorzien in art.34 van het Regl.Viertallen. De competitieleider beslist om de voorziene boete van 20 € (art.50) wegens de omstandigheden niet aan te rekenen.

Waarschuwingen

Liga 1A St.Georges 1 - Den Bruel 1 Waarschuwing thuisteam: lidnummers thuisspelers Hansart G. (26209), Ide J. (11904) & Van Overstraeten C.(13812) niet vermeld op het wedstrijdblad.


13/01/2018

Waarschuwingen

Liga 2F Haacht 2 - Brasschaat 1 Waarschuwing aan beide kapiteins. De wedstrijd werd uitgesteld zonder verwittiging van de competitieleider of secretariaat VBL. Een verplaatsing van een wedstrijd dient volgens art.24 van het Reglement Viertallen door beide kapiteins vòòr de kalenderdatum voor akkoord gemeld te worden te worden aan de competitieleider.
Liga 3A Aarsele 3 - B.G.K. 3 Waarschuwing thuisteam: uitslag niet doorgegeven.


20/01/2018

Waarschuwingen

Liga 2B Roeselare 2 - Bouwbedrijf 1 Waarschuwing thuisteam: lidnummers van de thuisspelers niet vermeld op het wedstrijdblad.
Liga 2D De Teuten 3 - M.B.C.L. 1 Xaarschuwing thuisteam: lidnummers van 2 thuisspelers nioet vermeld op het wedstrijdblad.
Liga 3D Retiese 3 - M.B.C.L. 2 Waarschuwing thuisteam: wedstrijdblad nog niet ontvangen op het secretariaat op DON 25/01/2018.
Liga 3G Pieterman 8 - Pieterman 10 Waarschuwing thuisteam: wedstrijdblad pas ontvangen op het secretariaat op 01/02/2018.


27/01/2018

Arbitrages en straffen

Liga 1B Lokeren 1 - Waregem 2 Het paar Vermandere 25818-Waegenaer17346 had volgens een opmerking op het wedstrijdblad geen systeemkaart bij. De competitieleider heeft, gezien het een eerste overtreding betreft, beslist om een voorwaardelijke sanctie van -3 VP en 10 € adminitratieve boete op te leggen, die bij een eventuele volgende overtreding effectief zullen worden. Zie art.'s 16, 37, 57 en 61 van het Reglement Viertallen.
Liga 1C Westrand 3 - Begijntje 3 Er werd een arbitrage gevraagd voor gift 22. Verslag wedstrijdleider.

Waarschuwingen

Liga 1D Edegem 1 - Squeeze 3 Waarschuwing thuisteam: uitslag niet doorgegeven via website, SMS of telefoon.
Liga 2C Edegem 2 - Riviera 11 Waarschuwing thuisteam: uitslag niet doorgegeven via website, SMS of telefoon.
Liga 3F Edegem 3 - Pieterman 11 Waarschuwing thuisteam: uitslag niet doorgegeven via website, SMS of telefoon.


3/02/2018

Arbitrages en straffen

Liga 1C Begijntje 3 - Pieterman 3 Het thuisteam kon wegens ziekte van een speler de wedstrijd niet spelen. De CL beslist om aan team Pieterman over te laten of deze de wedstrijd alsnog willen naspelen: Pieterman beslist om niet te spelen en bijgevolg wordt een forfaituitslag van 0-18 opgelegd. De CL beslist om de bij een forfait horende boete van 30€ kwijt te schelden gezien de omstandigheden.
Liga 1C Boeckenberg 2 - Riviera 8 Er werd een arbitrage gevraagd voor spel 29. Beslissing wedstrijdleider.
Liga 3E Riviera 14 - Nobele Donk 3 Er werd een arbitrage gevraagd voor spel 21. Beslissing wedstrijdleider.

Waarschuwingen

Liga 2C Herakles 1 - Klein Brabant 1 Waarschuwing thuisteam: wedstrijdblad nog niet ontvangen op het secretariaat op DON 08/02/2018.
Liga 3F Beerschot 4 - Pieterman 7C Waarschuwing beide teams. De wedstrijd verplaatst naar 10/02/2018. Er werd vooraf geen verplaatsing van deze wedstrijd aangevraagd, noch werd op de speeldag zelf een verklaring gegeven waarom de wedstrijd niet doorging. Verplaatsingen wedstrijden moeten steeds VOORAF door beide kapiteins gemeld worden aan de competitieleiding.
Liga 3G Pieterman 8 - Lier 3 Waarschuwing thuisteam: wedstrijdblad niet ontvangen op het secretariaat.


24/02/2018

Arbitrages en straffen

Liga 1C Pieterman 3 - Witte Wilg 1 Voor deze wedstrijd werd op de oorspronkelijke datum heirkracht verleend door de competitieleider. De wedstrijd zou dan gespeeld worden op vrijdagavond 2 maart. Wegens de uitzonderlijk slechte weersomstandigheden werd ook hiervoor heirkracht verleend.Om de competitieperiode toch te kunnen afsluiten op de daarvoor voorziene datum werd deze wedstrijd niet meer gespeeld. Eerst voorlopig met score 15-15, uiteindelijk met algemene forfaitscore 0-0 (zonder boete).Beslissing CL.
Liga 3E Riviera 14 - Brechtse 1 Straf halvering score Riviera 14 + administratieve boete van 20 € opgelegd voor het opstellen van een tijdelijk geschorste speler. Zie onderliggende beslissing van de competitieleider.

Waarschuwingen

Liga 2D De Eburoon 1 - De Teuten 3 Waarschuwing thuisteam: wedstrijdblad nog niet ontvangen op het secretariaat op DON 01/03/2018.
Liga 3B Witte Beer 3 - Blankenberge 2 Waarschuwing thuisteam: uitslag niet doorgegeven.
Liga 3B Roeselare 3 - Athena 3 Waarschuwing thuisteam: wedstrijdblad nog niet ontvangen op het secretariaat op DON 01/03/2018.
Liga 3F Edegem 3 - Beerschot 4 Waarschuwing thuisteam: uitslag niet ijdig doorgegeven.


3/03/2018

Waarschuwingen

Liga 3B Blankenberge 2 - Dulcinea Jabbeke 2 Waarschuwing thuisteam: wedstrijdblad nog niet ontvangen op het secretariaat op DON 08/03/2018.
Liga 3G Pieterman 8 - Riviera 13 Waarschuwing thuisteam: wedstrijdblad niet ontvangen op het secretariaat VBL.