Privacyverklaring
Bridgeboetiek
Webshop Bridgeboetiek
Jeugdbridge België
Commissie en Beroepscommissie
Ethiek & Discipline (CED en BCED)
Samenstelling van de CED

Griet Van der Meer
Voorzitter CED
juri-lingui@hotmail.com
0496 63 79 60

Jan Bongaerts
Lid CED

Fons De Clerck
Lid CED

Tom Van Daele
Lid CED

Josette Welfring
Lid CED

Erwin Huyghe
Plaatsvervangend lid CED

Nic Van den Bergh
Plaatsvervangend lid CED

Stefan Waegemans
Plaatsvervangend lid CED

Samenstelling van de BCED

André Leplat
Voorzitter BCED
andre.leplat@telenet.be
0468 29 01 46

Geert Arts
Lid BCED

Paul Decroos
Lid BCED

Ludo Somers
Lid BCED

Paul Clement
Plaatsvervangend lid BCED

Lieven De Schepper
Plaatsvervangend Lid BCED


♥ ♦