Privacyverklaring
Bridgeboetiek
Webshop Bridgeboetiek
Jeugdbridge België
CTL's (Clubtornooileiders)
Lijst van gediplomeerde Club Tornooi Leiders.
Zij hebben opleiding gekregen om clubtornooien te organiseren en uit te rekenen, en om technische arbitrages uit te voeren in tornooien waarvoor ze aangesteld werden door de organisator.


♥ ♦