Privacyverklaring
Bridgeboetiek
Webshop Bridgeboetiek
Jeugdbridge België
Clubnaam en district:
Clubnaam: * District:

Melding gedaan door:
Naam: * Voornaam: *
Telefoon: Email: *
GSM: VBL-nummer:

Website:
Geef de URL van de website van de club:

Gegevens lokaal:
Naam van het lokaal:
Straat: Nr:
Postcode: Gemeente:
Telefoon: Email:

Gegevens lokaal competitie (Teams):
(enkel in te vullen indien verschillend van bovenstaand lokaal)
Naam van het lokaal:
Straat: Nr:
Postcode: Gemeente:
Telefoon: Email:

Correspondentie:
Naam: Voornaam:
Straat: Nr:
Postcode: Gemeente:
Telefoon: Email:
GSM:

Huidige voorzitter van de club:
Naam: Voornaam:
Straat: Nr:
Postcode: Gemeente:
Telefoon: Email:
GSM:

Wekelijkse open clubtornooien:
Dag Aanvangsuur Opmerking (vb.: niet-rokers, beginners, ...)
1:
2:
3:
4:
5:
6:* = verplicht in te vullen


♥ ♦