Bridgeboetiek
Webshop Bridgeboetiek
Aanmelden Lid (nieuw lid of wijziging)
Met dit formulier kan je je als nieuw lid opgeven aan de VBL, of als aangesloten lid je gegevens laten wijzigen.


Naam: Voornaam:
VBL-nummer: Geboortedatum:

Straat: Nr:
Postcode: Gemeente:

Telefoon: Email:
GSM:
♥ ♦