Bridgeboetiek
Webshop Bridgeboetiek
Opleiding Scheidsrechter
Opleidingen Club Tornooi Leider (CTL) en Scheidsrechter

Tweejaarlijks (onpare jaren) organiseert de VBL een opleiding voor Club Tornooi Leiders (CTL).

In de pare jaren kunnen degenen die de opleiding CTL met succes gevolgd hebben deelnemen aan de verdere opleiding tot scheidsrechter.

Voor meer informatie, wendt u tot het VBL Secretariaat, , e-mail info@vbl.be
♥ ♦