Bridgeboetiek
Webshop Bridgeboetiek
Bridge Beter Magazine
Bridge Beter Magazine is een maandelijkse uitgave van Alpha Bridge BV voor eerder beginnende spelers, en wordt door de VBL verspreid aan alle aangesloten VBL-leden.

Verantwoordelijke uitgever: Alpha Bridge BV

Hoofdredactie: Berry Westra

Contact:
- Adres: Rijndijk 5a, 2394 AA Hazerswoude, Nederland
- tel. 00 31 71 341 61 68
- Email: redactie@bridgebeter.nl
- Website: www.bridgebeter.nl♥ ♦